Support to Entrepreneurial Activities of Young People

Datum objave: Oct 24, 2020 3:54:8 PM

Naziv projekta: Support to Entrepreneurial Activities of Young People

Opis projekta: Ovaj projekt proveden s ciljem omogućavanja razmjene iskustava, izgradnje kapaciteta i omogućavanja mladim ljudima da ostvare svoje poduzetničke ideje, kao i promicanje poduzetničkih inicijativa za prekograničnu suradnju između postojećih poduzeća.

U okviru projekta provedene su aktivnosti kojima je bila svrha razmjena iskustava, podizanje svijesti o važnosti poduzetništva i motiviranje mladih za sudjelovanje u radionicama i obukama. Aktivnosti su usmjerene na studente završnih godina tehničkih fakulteta i mlade ljude s formalnim obrazovanjem na tehničkim studijima bez radnog iskustva ili relevantnih praktičnih vještina. Sudionici su bili obučeni o poduzetništvu i stekli vještine koje će im pomoći u pokretanju vlastitog posla. Uz to, pružena je izravna savjetodavna podrška mladim ljudima kako bi dalje razvijali svoje ideje, pripremali poslovne planove ili naučili kako registrirati tvrtku. 

U drugoj fazi, projektne aktivnosti usmjerene su na poduzeća i istraživačke institucije s ciljem promicanja prekogranične suradnje između poduzeća u regiji i omogućavanja razmjene iskustava i dobre prakse. U tu svrhu organiziran je niz sastanaka među poduzećima s obje strane granice. Promocija je bila usmjerena na aktivnosti širenja putem promotivnog materijala i izvještaja u medijima.

Trajanje projekta: decembar/prosisinac 2010 - august/kolovoz 2012

Ukupna vrijednost projekta: 331.427,70 EUR (166.444,90 EUR BIT Centar)

Projekt je financiran sredstvima programa IPA 2007 - Prekoranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina