Cijene

Usluge koje nudi BIT Centar opisane su u tri različite vrste ugovora o zakupu. Ugovori sadrže različit nivo usluga i različitog su trajanja.

Ugovori su:

•  Poduzetnički uslovi (3 mjeseca)

•  Inkubatorski uslovi (6 - 30 mjeseci)

•  Uobičajeni uslovi zakupa (varijabilna dužina trajanja)

A. Poduzetnički (pred-inkubatorski) uslovi zakupa u BIT Centru 

BIT Centar će biti u mogućnosti ponuditi prostor i savjetodavne usluge nekolicini poduzetnika koji još uvijek nemaju ideju za svoj posao u budućnosti ili su u dilemi da li je njihova ideja dovoljno dobra, ali su bez obzira na sve odlučni da otpočnu posao.

U takvom slučaju BIT Centar će biti u mogućnosti da im ponudi kratkoročni ugovor da bi im se pomoglo da evaluiraju i razviju ideju, ili da nađu nove ideje koje će imati bolji tržišni potencijal.

Ukoliko se ponudi ovakav ugovor poduzetnici su dužni plaćati mjesečno fisnu cijenu zakupa 50KM . Cijena uključuje radno mijesto s kompijuterom, internetom , telefonskim priključkom, a korisnici će dobiti pristup printerima i kopir aparatu.

B. Inkubatorski uslovi zakupa u BIT Centru 

Odlučni poduzetnici koji žele da osnuju novu kompaniju ili su je tek osnovali mogu da apliciraju za dobivanje statusa incubator kompanije.

Da bi se ostvario gore navedeni status potrebno je ispuniti i određene zahtjeve. Najvažniji od njih je da postoji poslovna ideja sa visokim tržišnim potencijalom. Posao bi trebao biti u , ili usko povezan sa ICT industrijom. Kompanije drugih iz grana industrije su svakako dobro došle da apliciraju.

U prvih šest mjeseci cijena će biti 40% od pune cijene. Na kraju tog probnog perioda napredak kompanije će biti evaluiran prema ciljevima koji su prije dogovoreni. Inkubator kompanija ima mogućnost da prolongira boravak u inkubatoru do dvije godine. U ovom periodu cijena zakupa će rasti ka uobičajenoj cijeni zakupa. U narednim periodima firma će plaćati 60% od pune rente, zatim 80%, te na kraju inkubatorskog perioda 100%. Poslije tog periodainkubator ugovor će isteći, kompaniji će biti ponuđen boravak u BIT Centru, ali tada po punoj cijeni zakupa 

C. Uobičajeni uslovi zakupa u BIT Centru

Kompanije koje su već dobro organizovana i koje vode poslove u polju ICT tehnologija su takođe dobro došle da budu rezidenti u BIT Centu. Posebnu dobrodošlicu želimo biznisima koji imaju proizvod ili znanje u cilju podrške start-up kompanijama i koji bi na taj način doprinjeli inovativnom i poslovnom okruženju u BIT Centru.

Uobičajena cijena za kancelariju u BIT Centru je bazirana na kombinaciji osnovnih troškova i troškova održavanja i usluga kao što je struja, grijanje, čišćenje, telefonske linije, pristup zajedničkim prostorijama i administrativne usluge.

Puna cijena renete koja predstavlja polaznu tačku računanja je 20KM/m2.

Za više informacija vazanih za uslove ili neka druga pitanja, molimo Vas kontaktirajte BIT Centar na: info@bit.ba

A Faza

Razvoj ideje 50KM/mjesec

cijena uključuje:

Razvoj ideje ili Pred-inkubaciona faza namjenjena je za one ljude koji imaju ideju ali

B Faza 

Cijene za inkubatorski ugovor:

Cijena uključuje: 

C Faza 

Razvijene kompanije

Cijena 20KM/m2 mjesečno 

Cijena uključuje: