2CODE - "Cooperation for Development of Cross Border Business Environment Enhanced"

Datum objave: Oct 26, 2020 2:36:11 PM

Cilj projekta je doprinijeti jačanju infrastrukture i kapaciteta organizacija u svrhu poboljšanja usluga podrške razvoja poslovnog okruženja u prekograničnom području. Implementacijom ključnih  aktivnosti, projekt će za rezultat imati uspostavljene IT klastere u Nikšiću i Tuzli, razvoj strategija za uspostavljene klastere, jačanje IT mreže u Zadru, unaprijeđene kapacite IT klastera u Mostaru, stvaranje preduslova za prekograničnu saradnju IT klastera, razvoj programa mreže Code Hub-ova, razvoj usluga Code Hub-ova za digitalne nomade, razvoj platforme za prekograničnu mentorsku mrežu, organizaciju promotivnih preduzetničkih događaja, unaprijeđenje postojećih coworking prostora i uspostavljanje inovativnih laboratorija u četiri uključena grada.

Aktivnosti projekta 2CODE su podjeljene u 4 grupe aktivnosti, i to:

Očekivani ključni rezultati projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 929.745,82 EUR

EU sufinansiranje: 790.283,94 EUR

Trajanje projekta: 01.03.2020 – 28.02.2022.

Prioritetna osa: Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području

Vodeći partner: Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis

Projektni partneri: Zaklada za inovacijski i tehnološki razvitak iz Mostara (INTERA TP), Grad Zadar, BIT Centar Tuzla, Sveučilište u Zadru.

Projekat je kofinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije

Ova publikacija je izrađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis, te ni na koji način ne može odražavati stavove Evropske unije.

Više informacija o programu Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. možete pronaći na: https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/