Inkubator

BIT Inkubator je mjesto za razvoj kompanija iz polja Informaciono – komunikacionih tehnologija (IKT). Tri su tipa kompanija / projekata u BIT Centru, a to su „Razvoj ideje“ (projekti) „start – up“ kompanije i kompanije sa potencijalom rasta i razvoja, i u ovom trenutku većina njih su start – up kompanije.

Svrha inkubatora je da asistira i ubrza proces razvoja kompanija lociranih u BIT Centru Tuzla. Ovaj cilj može postići obskrbljivanjem kompanija sa potrebnim uslugama, treninzima, infrastrukturom i drugom neophodnom podrškom, a sve u cilju  kreiranja finansijski stabilnih kompanija s visokim potencijalom za rast i razvoj.

U četiri poslovne zgrade sa oko 2.700 m2, osim kancelarijskog prostora sa savremenom opremom Centar pruža i stručne usluge: poslovni konsalting, poslovni treninzi, poslovno povezivanje, transfer znanja i tehnologija, mogućnost apliciranja na početni SEED kapital,  finansijske, marketinške, računovodstvene i pravne usluge.

Pojedinci, iz oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija, koji imaju ideju ili projekat, ljudi koji su tek osnovali svoju firmu ili oni koji imaju razvijenu firmu, ali žele da prošire tržište mogu aplicirati u BIT Centar.

BIT Centar sarađuje sa Univerzitetom u  Tuzli, posebno Elektrotehničkim fakultetom, na izgradnji i selekciji najoljih kadrova iz oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija, ohrabrivanju na start up poslovnim projektima, njihovom poslovnom treningu i podršci putem SEED Capital fonda. BIT Centar je bio posrednik u uspostavljanju specijalizirane laboratorije za obuku studenata u programiranju i razvoju mikrokontrolera.

BIT Centar teži što većem angažovanju studenata i profesora sa Univerziteta u Tuzli. 

Kako su naši kapaciteti nedovoljni za razvoj ovog projekta, u ovoj godini smo otpočeli rekonstrukciju još jedne zgrade kako bi osigurali dovoljne kapacitete za nove poduzetnike.