O nama

O BIT Centru

BIT Centar je mjesto za razvoj kompanija iz polja Informaciono – komunikacionih tehnologija (IKT). Tri su tipa kompanija / projekata u BIT Centru, a to su „Razvoj ideje“ (projekti) „start – up“ kompanije i kompanije sa potencijalom rasta i razvoja, i u ovom trenutku većina njih su start – up kompanije

BIT Centar ima nekoliko komponenata i to:

Svrha inkubatora je da asistira i ubrza proces razvoja kompanija lociranih u BIT Centru Tuzla. Ovaj cilj može postići obskrbljivanjem kompanija sa potrebnim uslugama, treninzima, infrastrukturom i drugom neophodnom podrškom, a sve u cilju  kreiranja finansijski stabilnih kompanija s visokim potencijalom za rast i razvoj.

Pored poslovnog inkubatora sa fokusom na informacione – komunikacione tehnologije i u BIT Centru osnovan je i Trening centar za obuku poduzetnika na polju IKT-a. Pored ovih aktivnosti intezivno se radi na osnivanju  istraživačkog centra.

U pet poslovnih zgrada sa oko 2.700 m2 osim kancelarijskog prostora sa savremenom opremom Centar pruža i stručne usluge: poslovni konsalting, poslovni treninzi, poslovno povezivanje, transfer znanja i tehnologija, mogućnost apliciranja na početni SEED kapital,  finansijske, marketinške, računovodstvene i pravne usluge.

Pojedinci, iz oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija, koji imaju ideju ili projekat, ljudi koji su tek osnovali svoju firmu ili oni koji imaju razvijenu firmu, ali žele da prošire tržište mogu aplicirati u BIT Centar.

BIT Centar sarađuje sa Univerzitetom u  Tuzli, posebno Elektrotehničkim fakultetom, na izgradnji i selekciji najoljih kadrova iz oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija, ohrabrivanju na start up poslovnim projektima, njihovom poslovnom treningu i podršci putem SEED Capital fonda. BIT Centar je bio posrednik u uspostavljanju specijalizirane laboratorije za obuku studenata u programiranju i razvoju mikrokontrolera.

BIT Centar teži što većem angažovanju studenata i profesora sa Univerziteta u Tuzli. 

Kako su naši kapaciteti nedovoljni za razvoj ovog projekta, u ovoj godini smo otpočeli rekonstrukciju još jedne zgrade kako bi osigurali dovoljne kapacitete za nove poduzetnike.

Partneri

SINTEF 

Najveći nezavisni tehnološko-istraživačko-razvojni institut u Skandinaviji (2000 zaposlenih od čega je 1500 istraživača). Ne-profitna fondacija. Vizija: Tehnologija za bolje društvo. Uska povezanost sa Norveškim Univerzitetom nauke i tehnologije (NTNU). Realizira oko 4000 projekata svake godine.Fokus na razvoju biznisa koji je baziran na istraživanju i razvoju. Fokus na internacionalizaciji.

SIVA

Norveška koorporacija za industrijski razvoj. Ogovorna za implementaciju programa "Norveški inkubator". Većinski vlasnik u 60 inovativnih centara u Norveškoj. Vlasnik nekretnina u 40 većih kompanija iz raznih oblasti u Norveškoj, Rusiji i na Baltiku. SIVA je suvlasnik Inovacionih sistema koji oforme oko 200 novih kompanija svake godine.

Grad Tuzla

je sjedište Tuzlanskog kantona u čijem je sastavu 14 općina. Prema procjenama iz 1997 godine grad broji oko 165.000 stanovnika. Ime grada ima izvor u turskom jeziku ( turski tuz znači so) pa je i Austro-Ugarska nakon aneksije, usvojila naziv Tuzla kao zvanično ime.

Univerzite u Tuzli

Na univerzitetu u Tuzli nastavu trenutno pohađa 15.000 studenata na dodiplomskom studiju, i 1.500 na postdiplomskom studiju. Do sada je na Univerzitetu u Tuzli diplomiralo preko 25.000 studenata, magistriralo oko 2000 studenata a doktorsku disertaciju odbranilo preko 300 doktoranata. U nastavno - naučnom procesu na fakultetima učestvuju blizu 500 nastavnika i saradnika zaposlenih na Univerzitetu i vanjskih saradnika. Pored ovoga, na Univerzitetu je zaposleno preko 200 radnika koji obavljaju stručne, administrativno - tehničke i pomoćne poslove. 

Linkovi

SINTEF: http://www.sintef.no

SIVA: http://www.siva.no

Grad Tuzla: http://www.tuzla.ba

Univerzitet u Tuzli: http://www.untz.ba

Fakultet elektrotehnike  Univerziteta u Tuzli:  http://www.fet.ba

INTSIKT

Međunarodni  simpozij iz informacijsko-komunikacijskih tehnologija:

http://www.intsikt.ba

University College of Southeast Norway: https://www.usn.no

HERD ICT Norbotech: www.norbotech.ba

                                 Business Incubator PORTAL:

http://www.inkubator.ba

                                    Inovacion Centar Banja Luka:

                                                          http://www.icbl.ba

INTERA Tehnološki park:

http://www.intera.ba

                                                                                                 

Europska poduzetnička mreža:

https://een.ba