Kontakti

Uprava BIT Centra

Adresa:

Trg slobode 16 

75000 Tuzla

Bosna i Hercegovina

Direktor

Robert Martić

+387 35 304 650

robert@bit.ba 

Vedrana Ajanović, 

Viši stručni saradnik

+387 35 304 651

vedrana@bit.ba

Fax: 

+387 35 258 280, 

+387 35 304 656

e-mail: info@bit.ba