Usluge

A. Poduzetnički (pred-inkubatorski) uslovi zakupa u BIT Centru 

BIT Centar će biti u mogućnosti ponuditi proctor i savjetodavne usluge nekolicini poduzetnika koji još uvijek nemaju ideju za svoj posao u budućnosti ili su u dilemi da li je njihova ideja dovoljno dobra, ali su bez obzira na sve odlučni da otpočnu posao.

U takvom slučaju BIT Centar će biti u mogućnosti da im ponudi kratkoročni ugovor da bi im se pomoglo da evaluiraju i razviju ideju, ili da nađu nove ideje koje će imati bolji tržišni potencijal. Ukoliko ova pred-inkubaciona faza bude uspješna za obje strane postoji mogućnost (ali ne garantovana) da se aplicira za dobivanje uobičajenog inkubatorskog statusa.

B. Inkubatorski uslovi zakupa u BIT Centru

Odlučni poduzetnici koji žele da osnuju novu kompaniju ili su je tek osnovali mogu da apliciraju za dobivanje statusa incubator kompanije.

Status incubator kompanije im osigurava i određene prednosti: 

 

Da bi se ostvario gore navedeni status potrebno je ispuniti i određene zahtjeve. Najvažniji od njih je da postoji poslovna ideja sa visokim tržišnim potencijalom. Posao bi trebao biti u , ili usko povezan sa ICT industrijom. Kompanije drugih iz grana industrije su svakako dobro došle da apliciraju. 

C. Uobičajeni uslovi zakupa u BIT Centru

Kompanije koje su već dobro organizovana i koje vode poslove u polju ICT tehnologija su takođe dobro došle da budu rezidenti u BIT Centu. Posebnu dobrodošlicu želimo biznisima koji imaju proizvod ili znanje u cilju podrške start-up kompanijama i koji bi na taj način doprinjeli inovativnom i poslovnom okruženju u BIT Centru.

Ovim kompanijama će biti ponuđen ugovor o zakupu koji će osigurati slijedeće prednosti: 

(* Uobičajena cijena za kancelariju u BIT Centru je bazirana na kombinaciji osnovnih troškova i troškova održavanja i usluga kao što je struja, grijanje, čišćenje, telefonske linije, pristup zajedničkim prostorijama i administrativne usluge. 

USLUGE U BIT IKT Inkubatoru 

BIT Inkubator svojim portfolio kompanijama nudi slijedeće usluge

BIT Centar premise

 

BIT Centar poslovne usluge