CODE - „Cooperation for Development of Cross Border Business Environment”

Datum objave: Oct 26, 2020 1:27:23 PM

Naziv projekta: CODE - „Cooperation for Development of Cross Border Business Enviroment”

Opis projekta: Glavni cilj projekta CODE bio je unapređenje poduzetničkog okruženja u prekograničnom područiju kroz razvoj poslovne infrastrukture i usluga podrške inovativnim poduzetničkim idejama. Porjektom su osnažene lokalne potpotne poduzetničke insitucije te razvijen i implementiran novi mentorski program za poduzetnike. Uspostavio se model suradnje privatnog i javnog sektora radi pokretanja i razvoja IT klastera, kao i proveli različiti specijalizirani treninzii edukacije vezane za razvoj IT sktora. Kroz projekat CODE osposobljen je i CODE Hub Tuzla koji se nalazi u BIT Centru i predstavlja moderno opremljen coworking prostor u centru grada Tuzle. 

Trajanje projekta: juli/srpanj 2017 - decembar/prosinac 2019

Ukupna vrijednost projekta: 883.555,54 EUR ( 199.325,00EUR BIT Centar)

Projekt je financiran sredstvima Interreg IPA Programa prekogranične suranje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora