Business Incubators: Success Model for Creating Favorable Environment for Local and Regional Development

Datum objave: Oct 24, 2020 2:26:30 PM

Naziv projekta: Business Incubators : Success Model for Creating Favorable Environment for Local and Regional Development

Opis projekta: Glavni cilj projekta je podizanje svijesti javnosti o ulozi poslovnih inkubatora u pružanju novih mogućnosti za zapošljavanje mladih i razvoju malog i srednjeg poduzetništva u regiji.Projekat ce kroz suradnju poslovnih inkubatora regije južne Europe osmisliti model koji daje sve informacije o inkubatorima u regiji, ali i daje ocjenu stanja istih. Izvedeni ciljevi su:

• Povećanje vidljivosti modela poslovne inkubacije kao instrumenta za lokalni i regionalni ekonomski razvoj,

• Poticanje samozapošljavanja među mladima u lokalnoj zajednici kao alternativni pristup povećanju zaposlenosti i sprječavanju odljeva mozgova,

• Prepoznajući važnost akademskih institucija, poslovnog i javnog sektora, sudjelovanja lokalnih i središnjih vlasti u stvaranju modela poslovne inkubacije kao značajnog instrumenta za gospodarski razvoj,

• Stvaranje jedinstvene metodologije za razinu razvoja poduzetništva koja bi se mogla koristiti kao mjerilo kreatorima politike.

Trajanje projekta: mart/ožujak 2009 - novembar/studeni 2009

Ukupna vrijednost projekta: 20.378,31 EUR (14.581,37 EUR u BiH, 14.000,74 FYR Makedonija)

Projekt je financiran sredstvima Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina i Fonda otvoreno društvo FYR Makedonija.