Prominent PLUS - Public pROcureMent of INnovation boosting greEN growTh in MED area PLUS

Datum objave: Sep 30, 2021 9:28:27 PM

Cilj projekta: PROMINENT PLUS ima za cilj uspješan prijenos iskustava i znanja u nove MED zemlje (tri odabrane regije Sredozemlja i zapadnog Balkana) i regije s ciljem povećanja uključenosti inovativnih malih i srednjih poduzeća i novih poduzeća (putem transnacionalnih inovativnih klastera) u javne nabave pomoću Nabave inovacija (Predkomercijalna nabava/ Javna nabava inovacija). Prijenos će se temeljiti na peer-to-peer procesu, nadograđivat će se na rezultate i metodologije razvijene u prethodnom istaknutom projektu MED-a, a istovremeno će biti usmjeren i na potražnju i na ponudu kako bi se povećala međusobna aktivnost i interes ključnih sektora, što će stvoriti mogućnosti za rast poslovanja.

 

Rezultati projekta: PROMINENT PLUS će, zahvaljujući planiranim transfernim aktivnostima, djelovati prema javnim nabavljačima, posebno prema općinama ODO -a i zapadnog Balkana kako bi se povećalo usvajanje metodologija i alata za nabavu inovacija, čime se poboljšava kvaliteta i učinkovitosti javnih usluga. Istodobno, projekt će djelovati na strani ponude kroz transnacionalne inovacijske klastere provodeći aktivnosti kao što su mobilizacija, obuka i podrška kako bi povećali znanja o nabavi inovacija, pokazali im kako se uključiti i potaknuti ih da sudjeluju u takvim postupcima javne nabave.

Poduzećima koja posluju u transnacionalnim inovacijskim klasterima, a posebno malim i srednjim poduzećima i inovativnim pokretačima, koji djeluju kao okosnica ključnog sektora područja MED-a, ova kombinirana akcija jamči:

- Olakšati pristup njihovim inovativnim rješenjima

- Promicati rast međunarodne suradnje

- Potaknuti njihov rast poslovanja

 

Ukupna vrijednost projekta: 400.000,00 EUR

 

EU sufinansiranje: 340.000,00 EUR

 

Trajanje projekta: 01.06.2021 – 30.06.2021

 

Prioritetna osa 1: Promicanje mediteranskih inovacijskih kapaciteta za razvoj pametnog i održivog rasta

 

Vodeći partner: Municipality Narni, Italija 

Projektni partneri:

- Sviluppumbria- Italija 

- Regional Energy Agency North, Hrvatska

- Goriška local energy agency, Nova Gorica, Slovenija

- RIBERA Consortium, Španija

- CERTH - Centre for Research and Technology Hellas (Ptolemais), Grčka

- Regional association of local government of Western-Macedonia, Sjeverna Makedonija, 

- Construction cluster of slovenia, Slovenija

- Grad Tuzla, Bosna i Hercegovina

- BIT Centar Tuzla, Bosna i Hercegovina

 

Projekat je kofinansiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.