Startup Akademija

Financirano od strane 

Norveške ambasade u BiH

Partneri

U cilju pružanja podrške razvoju poslovnih ideja mladih osoba u Bosni i Hercegovini, Inovacioni centar Banja Luka u partnerstvu sa BIT Centrom Tuzla i INTERA Tehnološkim Parkom Mostar realizuje program pod nazivom ”STARTUP AKADEMIJA”. 

STARTUP AKADEMIJA predstavlja edukativno-mentorski program koji ima za cilj da mladim osobama, sa dobrim poslovnim idejama, pruži podršku u početnoj fazi njenog razvoja. 

STARTUP AKADEMIJA se financira uz podršku Norveške ambasade u Bosni i Hercegovini, a biće realizovana u tri grada: Banja Luka, Tuzla i Mostar.

STARTUP AKADEMIJA pruža mladim, ambicioznim preduzetnicima, i oni koji to žele da postanu priliku da steknu znanja i vještine koji su im potrebni kao i mogućnost da dalji razvoj poslovne ideje nastave u okviru poslovnog inkubatora Inovacionog centra Banja Luka, BIT centra Tuzla i INTERA Tehnološkog Parka Mostar. 

Faze realizacije:

Prijava za učešće 

Da bi se prijavili za učešće na akademiji potrebno je da popunite prijavu koja se nalazi na sljedećim linkovima

Rok za prijavu je 31.08.2015. godine. 

Pravo učešća imaju pojedinci i timovi (od 18 do 30 godina) iz Bosne i Hercegovine, a broj učesnika akademije  je ograničen na 30 u svakom gradu.

Odabir učesnika 

Odabir učesnika akademije biće zasnovan na kvalitetu poslovne ideje a ključni kriterijumi koji će biti vrednovani su:

Odabir učesnika će trajati do 10.09.2015. godine.

Razvoj poslovne ideje

U periodu od 10.09. do 31.11.2015. godine učesnici akademije će imati priliku da prođu desetodnevnu obuku na sljedeće teme:

Uporedo sa pohađanjem obuka učesnici će raditi na razradi svoje poslovne ideje i izradi poslovnog modela. Takođe, učesnici će imati priliku da razgovaraju sa uspješnim preduzetnicima iz BiH i regije koji će im pružiti mentorsku podršku prilikom razrade poslovnih ideja.

 Demo dan 

Nakon završenog edukativnog dijela svi učesnici će imati priliku da svoje poslovne ideje prezentuju komisiji koja će odabrati najbolju poslovnu ideju.  Prezentacije poslovnih ideja će biti organizovane zasebno za svaki grad.

 

Nagrada:

Najbolje poslovne ideje iz tri grada, Banja Luka, Tuzla i Mostar, dobiće sljedeće nagrade:

1.     10.000,00 KM za razvoj poslovne ideje

Iznos novčane nagrade će pobjednicima biti uručen nakon registracije preduzeća, a navedena sredstva mogu biti utrošena za sljedeće aktivnosti:

2.     Odlazak na Pioneers Festival 2016 

Pioneers Festival predstavlja jedan od najvećih i najbitnijih evropskih startup događaja koji okuplja preko 2.500 učesnika. Pioneers Festival se održava od 23.05. do 25.05.2016. godine. 

3.     Ulazak u poslovni inkubator 

Ulaskom u poslovni inkubator pobjednici dobijaju paket podrške koji se sastoji od:

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem sljedećih kontakata:

Inovacioni centar Banja Luka

Tel: 051/340-600

e-mail: incubator@icbl.ba

BIT Centar Tuzla

Tel: 035/304-651

e-mail: info@bit.ba 

INTERA Tehnološki Park Mostar

Tel:036/327-972

e-mail: info@intera.ba