Moja praksa

BIT Centar, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) putem projekta "Partnership for Innovation", implementira program praktične obuke iz oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) za mlade "Moja praksa" i program pripreme za poslovno okruženje "Work Ready Now!".

Program praktične obuke ˝Moja Praksa˝ je fokusiran na informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) sa ciljem povezivanja mladih sa IKT lokalnom BiH poslovnom zajednicom. Program uključuje treninge i sticanje praktičnog iskustva iz oblasti tehnologija i metodologija/vještine programiranja, sa radom na stvarnim projektima predloženim od strane IKT kompanija. Studenti i učenici učestvuju u programu praktične obuke “Moja praksa” u roku od jednog semestra u toku svojih studija. Program “Moja praksa” se organizuje dva puta u toku školske godine (oktobar – decembar i mart-juni).

Projekti su osmišljeni i nadgledaju ih kompanije koje učestvuju u praksi čime se praktikantima daje prilika da se upoznaju sa stvarnim poslovnim okruženjem i steknu praktično iskustvo, ostvare poslovne kontakte, te dobiju povjerenje za uspjeh na tržištu rada. Ovom inicijativom stvara se preduslov da se mladima otvore vrata lokalnih IKT kompanija, u čijim se rukama nalazi njihova budućnost.

Program Work Ready Now (WRN!) je program za mlade koji im omogućava da kroz aktivno učešće i praktične primjere unaprijede svoje poslovne vještine, stiču nove vještina, kao i da stiču samopouzdanje potrebno da pronađu i zadrže posao. WRN! se fokusira na razvoj i jačanje osnovnih vještina koje su potrebne mladima da bi pronašli posao i bili uspješni na radnom mjestu. Za vrijeme trajanja programa, mladi određuju svoje osobne ciljeve i mjere za njihovo ostvarenje.

Svi mladi zainteresovani za date programe se mogu prijaviti putem online ankete ovdje.

Više informacija o projektu “Partnership for Innovation” možete pronaći na web stranici www.innovation.ba