C:  BIT Centar premise Aplikacija za zakup (Uobičajeni uslovi)