A: BIT Centar Premise  Poduzetnička aplikacija (Pred-inkubatorski uslovi)