Početna

Pojedinci koji imaju ideju ili projekt, ljudi koji su tek osnovali svoju firmu ili oni koji su tek osnovali svoju firmu ili oni koji imaju razvijenu firum, ali žele da prošire tržište mogu aplicirati u BIT Centar. 

Svrha inkubatora je da asistira i ubrza proces razvoja kompanija lociranih u BIT-u. Ovaj cilj može postići obskrbljivanjem kompanija sa potrebnim uslugama, treninzima, infrastrukturom i drugom neophodnom podrškom, a sve u cilju  kreiranja finansijski stabilnih kompanija s visokim potencijalom za rast i razvoj.  

BIT Centar se sastoji od pet zgrada sa ukupno oko 2.700m2 u centru grada. Pored kancelarijskog prostora sa savremenom opremom Centar pruža i stručne usluge: poslovni konsalting, poslovne treninge, poslovno povezivanje, transfer znanja i tehnologija. Intenzinvno se radio na priširivanju prostornih kapaciteta u skald sa potrebama. 

BIT Centar sarađuje sa Univerzitetom u  Tuzli, posebno Elektrotehničkim fakultetom, na izgradnji i selekciji najboljih kadrova iz oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija, ohrabrivanju na start up poslovnim projektima, njihovom poslovnom treningu i podršci putem SEED Capital fonda.25 kompanija u BITu
3 ICT Laboratorije
230 zaposlenih svaki dan dolazi na posao

Obrazovna struktura

65 % sa fakultetskom diplomom
25 % studenti
10 % Mr. i Dr.  

Trening Centar 

9 godina rada – preko 6000 ljudi educirano 

Od otvaranja do danas

55 komanije su bile u BIT Centru
4 projekta razvoja ideje
1 ICT Laboratorija
30 kompanija je napustilo BIT Center
300 je ukupan broj ljudi koji je radio u kompanijama koje su napustile BIT (danas se taj broj znatno povećao u polovini tih kompanija)

500 je broj ljudi koji je radio ili radi danas u BIT Centru

Popunjenost prostora

Zgrada I    95%
Zgrada II   100%
Zgrada III  100%
Zgrada IV 100%
Zgrada V  100%