Početna


BIT Centar

Ima za cilj da omogući mladim perspektivnim stučnjacima i poduzetnicima da uspostave i razviju svoj posao iz oblasti IKT-a. 

Pojedinci koji imaju ideju ili projekat, ljudi koji su tek osnovali svoju firmu ili oni koji imaju razvijenu firmu, ali zele da prosire trziste mogu aplicirati u BIT Centar. 

Svrha inkubatora je da asistira i ubrza proces razvoja kompanija lociranih u BIT-u. Ovaj cilj može postići obskrbljivanjem kompanija sa potrebnim uslugama, treninzima, infrastrukturom i drugom neophodnom podrškom, a sve u cilju  kreiranja finansijski stabilnih kompanija s visokim potencijalom za rast i razvoj.BIT Centar se sastoji od pet zgrada sa ukupno oko 2.700m2 u centru grada. Pored kancelarijskog prostora sa savremenom opremom Centar pruža i stručne usluge: poslovni konsalting, poslovne treninge, poslovno povezivanje, transfer znanja i tehnologija. Intenzinvno se radio na priširivanju prostornih kapaciteta u skald sa potrebama.

BIT Centar sarađuje sa Univerzitetom u  Tuzli, posebno Elektrotehničkim fakultetom, na izgradnji i selekciji najoljih kadrova iz oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija, ohrabrivanju na start up poslovnim projektima, njihovom poslovnom treningu i podršci putem SEED Capital fonda.

         Danas u BIT Centru

25 kompanija u BITu

3 ICT Laboratorije
202 zaposlenih svaki dan dolazi na posao

Obrazovna struktura
65 % sa fakultetskom diplomom
25 % studenti
10 % Mr. i Dr.  

Trening Centar 

9 godina rada – preko 6000 ljudi educirano 

Od otvaranja do danas

55 komanije su bile u BIT Centru
4 projekta razvoja ideje 
1 ICT Laboratorija
30 kompanija je napustilo BIT Center
300 je ukupan broj ljudi koji je radio u kompanijama koje su napustile BIT (danas se taj broj znatno povećao u polovini tih kompanija)

500 je broj ljudi koji je radio ili radi danas u BIT Centru

Popunjenost prostora
Zgrada I    97%
Zgrada II   100%
Zgrada III  100%
Zgrada IV 100%
Zgrada V  100%
Microsoft BizSpark Software za startupe

 Test poslovne ideje
Startup Akademija