Inkubator‎ > ‎

Usluge


A. Poduzetnički (pred-inkubatorski) uslovi zakupa u BIT Centru 


BIT Centar će biti u mogućnosti ponuditi proctor i savjetodavne usluge nekolicini poduzetnika koji još uvijek nemaju ideju za svoj posao u budućnosti ili su u dilemi da li je njihova ideja dovoljno dobra, ali su bez obzira na sve odlučni da otpočnu posao.

U takvom slučaju BIT Centar će biti u mogućnosti da im ponudi kratkoročni ugovor da bi im se pomoglo da evaluiraju i razviju ideju, ili da nađu nove ideje koje će imati bolji tržišni potencijal. Ukoliko ova pred-inkubaciona faza bude uspješna za obje strane postoji mogućnost (ali ne garantovana) da se aplicira za dobivanje uobičajenog inkubatorskog statusa.

 • Besplatni savjeti od BIT savjetnika
 • Pristup mreži tehnološkog i tržišnog znanja
 • Ugovor za zakup kancelarije na tri mjeseca
 • Mogućnost apliciranja za manje zajmove iz rizičnog kapitala 

B. Inkubatorski uslovi zakupa u BIT Centru

Odlučni poduzetnici koji žele da osnuju novu kompaniju ili su je tek osnovali mogu da apliciraju za dobivanje statusa incubator kompanije.

Status incubator kompanije im osigurava i određene prednosti: 

 • Besplatna asistencija BIT savjetnika koji koji Vam mogu pomoći da ubrzate svoj poslovni razvoj
 • Pristup mreži znanja i profesionalnih savjetnika
 • Mogućnost da se aplicira za sredstva iz rizičnog kapitala (zajam, kredit, dionice)
 • Niže cijene kancelarijskih premise u početnoj fazi

 

Da bi se ostvario gore navedeni status potrebno je ispuniti i određene zahtjeve. Najvažniji od njih je da postoji poslovna ideja sa visokim tržišnim potencijalom. Posao bi trebao biti u , ili usko povezan sa ICT industrijom. Kompanije drugih iz grana industrije su svakako dobro došle da apliciraju. 

C. Uobičajeni uslovi zakupa u BIT Centru

Kompanije koje su već dobro organizovana i koje vode poslove u polju ICT tehnologija su takođe dobro došle da budu rezidenti u BIT Centu. Posebnu dobrodošlicu želimo biznisima koji imaju proizvod ili znanje u cilju podrške start-up kompanijama i koji bi na taj način doprinjeli inovativnom i poslovnom okruženju u BIT Centru.

Ovim kompanijama će biti ponuđen ugovor o zakupu koji će osigurati slijedeće prednosti: 

 • Konkurentni uslovi zakupa po uobičajenim uslovima zakupa (*
 • Pristup mreži znanja i profesionalnih savjetnika
 • Mogućnost da apliciraju na dioničke investicije iz rizičnog kapitala (samo dionice)

(* Uobičajena cijena za kancelariju u BIT Centru je bazirana na kombinaciji osnovnih troškova i troškova održavanja i usluga kao što je struja, grijanje, čišćenje, telefonske linije, pristup zajedničkim prostorijama i administrativne usluge. 


USLUGE U BIT IKT Inkubatoru 

BIT Inkubator svojim portfolio kompanijama nudi slijedeće usluge


BIT Centar premise
  • Kancelarijski prostor
  • Osiguranje zgrade 
  • Osnovni kancelarijski namještaj
  • Telefonski priključak
  • ADSL pristup Internetu
  • Korištenje opreme za kopiranje
  • Koruštenje zajedničkog fax aparata
  • Korištenje zajedničkih štampača
  • Korištenje skenera
  • Korištenje konferencijske sale
  • Korištenje kuhinje
  • Usluge čišćenja

 

BIT Centar poslovne usluge

 • Pomoć pri odabiru računovodstvene agenicije
 • Usluge javnog notara
 • Pravne usluge
 • Pomoć pri izradi poslovnog, strateškog i marketing
 • Pomoć pri determiniranju marketing strategije, marketing ciljeva, prodajne strategije i izradi promotivnog
 • Pristup SEED Capital Fondu
 • Pristup BIT Centar mreži
 • Saradnja sa partnerima na projektima
 • Učešće na radionicama koje obrađuju različite poslovne teme polovnog razvoja
 • Pristup mreži regionalnih Poslovnih inkubatora, njihovim portfolio kompanijama, uslugama i tržištu
 • Soft-landing usluge za internacionalne kompaniji
 • Ostale poslovne usluge na zahtjev kompanije