Projekti

Prominent PLUS - Public pROcureMent of INnovation boosting greEN growTh in MED area PLUS

objavio 30. ruj 2021. 14:28 Vedrana Ajanovic

Cilj projekta: PROMINENT PLUS ima za cilj uspješan prijenos iskustava i znanja u nove MED zemlje (tri odabrane regije Sredozemlja i zapadnog Balkana) i regije s ciljem povećanja uključenosti inovativnih malih i srednjih poduzeća i novih poduzeća (putem transnacionalnih inovativnih klastera) u javne nabave pomoću Nabave inovacija (Predkomercijalna nabava/ Javna nabava inovacija). Prijenos će se temeljiti na peer-to-peer procesu, nadograđivat će se na rezultate i metodologije razvijene u prethodnom istaknutom projektu MED-a, a istovremeno će biti usmjeren i na potražnju i na ponudu kako bi se povećala međusobna aktivnost i interes ključnih sektora, što će stvoriti mogućnosti za rast poslovanja.

 

Rezultati projekta: PROMINENT PLUS će, zahvaljujući planiranim transfernim aktivnostima, djelovati prema javnim nabavljačima, posebno prema općinama ODO -a i zapadnog Balkana kako bi se povećalo usvajanje metodologija i alata za nabavu inovacija, čime se poboljšava kvaliteta i učinkovitosti javnih usluga. Istodobno, projekt će djelovati na strani ponude kroz transnacionalne inovacijske klastere provodeći aktivnosti kao što su mobilizacija, obuka i podrška kako bi povećali znanja o nabavi inovacija, pokazali im kako se uključiti i potaknuti ih da sudjeluju u takvim postupcima javne nabave.

Poduzećima koja posluju u transnacionalnim inovacijskim klasterima, a posebno malim i srednjim poduzećima i inovativnim pokretačima, koji djeluju kao okosnica ključnog sektora područja MED-a, ova kombinirana akcija jamči:

- Olakšati pristup njihovim inovativnim rješenjima

- Promicati rast međunarodne suradnje

- Potaknuti njihov rast poslovanja

 

Ukupna vrijednost projekta: 400.000,00 EUR

 

EU sufinansiranje: 340.000,00 EUR

 

Trajanje projekta: 01.06.2021 – 30.06.2021

 

Prioritetna osa 1: Promicanje mediteranskih inovacijskih kapaciteta za razvoj pametnog i održivog rasta

 

Vodeći partner: Municipality Narni, Italija 

Projektni partneri:

- Sviluppumbria- Italija 

- Regional Energy Agency North, Hrvatska

- Goriška local energy agency, Nova Gorica, Slovenija

- RIBERA Consortium, Španija

- CERTH - Centre for Research and Technology Hellas (Ptolemais), Grčka

- Regional association of local government of Western-Macedonia, Sjeverna Makedonija, 

- Construction cluster of slovenia, Slovenija

- Grad Tuzla, Bosna i Hercegovina

- BIT Centar Tuzla, Bosna i Hercegovina

 

Projekat je kofinansiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.


 

Improvement of Innovation Management Capacity of SMEs from Bosnia and Herzegovina (FBH) through the Enterprise Europe Network

objavio 26. lis 2020. 10:05 Vedrana Ajanovic

Naziv projekta: H2020 - Improvement of Innovation Management Capacity of SMEs from Bosnia and Herzegovina (FBH) through the Enterprise Europe Network
Opis projekta: Kroz projekat se pokrenuti i pružiti usluge podrške općenito malim i srednjim poduzećima u Bosni i Hercegovini (Federacija Bosne i Hercegovine - FBiH). Značajno poboljšanje i unapređenje inovacijskih aktivnosti potencijalnih korisnika instrumenta MSP postići će se kroz sljedeće specifične ciljeve:
- utvrditi potrebe za obukom povezane s inovacijama i upravljačkim savjetovanjem;
- identificirati mala i srednja poduzeća sa značajnim potencijalom za inovacije i internacionalizaciju;
- pružiti usluge podrške odabranim malim i srednjim poduzećima u području upravljanja inovacijama i omogućiti korisnicima (korisnicima) programa SME Instrument H2020 da dobiju specifičnu ciljanu podršku za podučavanje

Trajanje projekta: januar/siječanj 2020 - decembar/prosinac 2021

Ukupna vrijednost projekta: 27.478,75 EUR (2.747,50 EUR BIT Centar)

Projekt je financiran sredstvima Europske Unije kroz COSMO program. 

BITNET - Business, Innovation and Technology Network

objavio 26. lis 2020. 10:01 Vedrana Ajanovic

Naziv projektaEEN mreža - BITNET - Business, Innovation and Technology Network
Opis projekta: Europska poduzetnička mreža je projekat Europske unije koji je namjenjen malim i srednjim poduzećima kao podrška i servis internacionalizaciji njihovog poslovanja. Opći cilj projekta je povećati konkurentnost MSP-a iz FBiH (BiH) i Europske unije distribucijom odgovarajućih poslovnih informacija, savjeta i savjetovanja, podržavajući internacionalizaciju i razvoj inovativnih i tehnoloških kapaciteta MSP-a i većim sudjelovanjem u projektima HORIZON 2020 .
Osim što će kompanije iz FBiH imati koristi u smislu lakšeg pristupa unutarnjem tržištu EU-a, tvrtke iz EU-a također će imati koristi od pristupa tržištu FBiH i poslovne suradnje, zajedničkih projekata istraživanja, tehnologije i inovacija. Da bi se postigao ovaj cilj, stvorena je jedinstvena mreža partnera koja pokriva cijelo područje FBiH pružajući integrirane usluge podrške poslovanju i inovacijama. 

Trajanje projekta: januar/sječanj 2020 - decembar/prosinac 2021

Ukupna vrijednost projekta: 424.965,00 EUR (53.053,00 EUR BIT Centar)

Projekt je financiran sredstvima sredstvima EU iz programa COSME. 

2CODE - "Cooperation for Development of Cross Border Business Environment Enhanced"

objavio 26. lis 2020. 07:36 Vedrana Ajanovic   [ ažurirano 17. srp 2021. 11:16 ]

Cilj projekta je doprinijeti jačanju infrastrukture i kapaciteta organizacija u svrhu poboljšanja usluga podrške razvoja poslovnog okruženja u prekograničnom području. Implementacijom ključnih  aktivnosti, projekt će za rezultat imati uspostavljene IT klastere u Nikšiću i Tuzli, razvoj strategija za uspostavljene klastere, jačanje IT mreže u Zadru, unaprijeđene kapacite IT klastera u Mostaru, stvaranje preduslova za prekograničnu saradnju IT klastera, razvoj programa mreže Code Hub-ova, razvoj usluga Code Hub-ova za digitalne nomade, razvoj platforme za prekograničnu mentorsku mrežu, organizaciju promotivnih preduzetničkih događaja, unaprijeđenje postojećih coworking prostora i uspostavljanje inovativnih laboratorija u četiri uključena grada.

Aktivnosti projekta 2CODE su podjeljene u 4 grupe aktivnosti, i to:

 • Prva grupa aktivnosti uključuje aktivnosti uspostavljanja IT klastera u Nikšiću i Tuzli, jačanje lokalne IT mreže u Zadru, rad na poboljšanju kapaciteta IT klastera u Mostaru kao i kreiranje preduslova za prekograničnu saradnju između klastera;
 • Druga grupa aktivnosti uključuje razvijanje mreže kao i uspostavljanje saradnje između organizacija koje pružaju podršku malim, srednjim i velikim preduzećima, klasterima i sl. u prekograničnoj oblasti;
 • Treća grupa aktivnosti uključuje jačanje kapaciteta postojećih Code Hub-ova u prekograničnoj oblasti;
 • Četvrta grupa aktivnosti uključuje osnivanje i razvijanje FabLab-ova u prekograničnoj oblasti.

Očekivani ključni rezultati projekta:

 • Osnovana 2 IT klastera u Nikšiću i Tuzli;
 • Izrađene strategije razvoja za 2 novoosnovana IT klastera;
 • Ojačana lokalna IT mreža u Zadru;
 • Poboljšani kapaciteti IT klastera u Mostaru;
 • Stvoreni preduslovi za prekograničnu saradnju između ICT klastera;
 • Kreiran zajednički program rada za CODE Hub coworking prostore u Nikšiću, Zadru, Mostaru i Tuzli;
 • Kreiran paket usluga Code Hub coworking prostora za digitalne nomade;
 • Razvijena platforma prekograničnih mentora dostupnih start-upovima, MSP, preduzetnicima, freelancerima, itd;
 • Poboljšani kapaciteti 4 postojeća coworking prostora u Nikšiću, Zadru, Mostaru i Tuzli;
 • Uspostavljena i razvijena 3 prekogranična Fab Lab-a i 1 UX Lab.

Ukupna vrijednost projekta: 929.745,82 EUR

EU sufinansiranje: 790.283,94 EUR

Trajanje projekta: 01.03.2020 – 28.02.2022.

Prioritetna osa: Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području

Vodeći partner: Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis

Projektni partneri: Zaklada za inovacijski i tehnološki razvitak iz Mostara (INTERA TP)Grad ZadarBIT Centar TuzlaSveučilište u Zadru.

 • Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis iz Nikšića implementiraće sve projektne aktivnosti usko vezane za lokalno područje sa posebnim akcentom na uspostavljanje IT klastera, unaprijeđenje kapaciteta postojećeg coworking prostora i uspostavljanje FabLab-a, ali i razvoj prekogranične Code Hub mreže, kao i upravljanje projektom.
 • Zaklada za inovacijski i tehnološki razvitak iz Mostara će implementirati projektne aktivnosti koje se vežu za lokalno područje, uključujući unaprijeđenje postojećeg IT klastera, jačanje kapaciteta coworking prostora i uspostavljanje novog FabLab-a.
 • INTERA TP je odgovoran za razvoj platforme za prekograničnu mentorsku mrežu, ali i komunikacijski radni paket, uključujući i razvoj vizuelnog identiteta projekta.
  Grad Zadar će implementirati projektne aktivnosti fokusirane na jačanje IT mreže u Zadru, organizaciju hackathona i međunarodne tehnološke konferencije te će biti odgovoran za štampanje svih promotivnih materijala.
 • BIT Centar će implementirati aktivnosti vezane uz lokalno područje s posebnim akcentom na uspostavljanje IT klastera u Tuzli, unaprijeđenje Code Hub-a Tuzla kroz jačanje kapaciteta i razvoj novih usluga te uspostavljanje inovativnoe laboratorije.
 • Sveučilište u Zadru projektnim će rezultatima doprinijeti kroz razmjenu i prenos znanja i i skustva, te će implementirati aktivnosti fokusirane na jačanje kapaciteta postojećeg Code Hub-a i uspostavljanje UX laboratorija.

Projekat je kofinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije

Ova publikacija je izrađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis, te ni na koji način ne može odražavati stavove Evropske unije.

Više informacija o programu Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. možete pronaći na: https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/BITNET - Business, Innovation and Technology Network

objavio 26. lis 2020. 07:25 Vedrana Ajanovic

Naziv projektaEEN mreža - BITNET - Business, Innovation and Technology Network
Opis projekta: Europska poduzetnička mreža je projekat Europske unije koji je namjenjen malim i srednjim poduzećima kao podrška i servis internacionalizaciji njihovog poslovanja. Opći cilj projekta je povećati konkurentnost MSP-a iz FBiH (BiH) i Europske unije distribucijom odgovarajućih poslovnih informacija, savjeta i savjetovanja, podržavajući internacionalizaciju i razvoj inovativnih i tehnoloških kapaciteta MSP-a i većim sudjelovanjem u projektima HORIZON 2020 .
Osim što će kompanije iz FBiH imati koristi u smislu lakšeg pristupa unutarnjem tržištu EU-a, tvrtke iz EU-a također će imati koristi od pristupa tržištu FBiH i poslovne suradnje, zajedničkih projekata istraživanja, tehnologije i inovacija. Da bi se postigao ovaj cilj, stvorena je jedinstvena mreža partnera koja pokriva cijelo područje FBiH pružajući integrirane usluge podrške poslovanju i inovacijama. 

Trajanje projekta: januar/sječanj 2019 - decembar/prosinac 2019

Ukupna vrijednost projekta: 212.481,00 EUR (26.518,00 EUR BIT Centar)

Projekt je financiran sredstvima sredstvima EU iz programa COSME. 

Improvement of Innovation Management Capacity of SMEs from Bosnia and Herzegovina (FBH) through the Enterprise Europe Network

objavio 26. lis 2020. 07:20 Vedrana Ajanovic

Naziv projekta: H2020 - Improvement of Innovation Management Capacity of SMEs from Bosnia and Herzegovina (FBH) through the Enterprise Europe Network
Opis projekta: Kroz projekat se pokrenuti i pružiti usluge podrške općenito malim i srednjim poduzećima u Bosni i Hercegovini (Federacija Bosne i Hercegovine - FBiH). Značajno poboljšanje i unapređenje inovacijskih aktivnosti potencijalnih korisnika instrumenta MSP postići će se kroz sljedeće specifične ciljeve:
- utvrditi potrebe za obukom povezane s inovacijama i upravljačkim savjetovanjem;
- identificirati mala i srednja poduzeća sa značajnim potencijalom za inovacije i internacionalizaciju;
- pružiti usluge podrške odabranim malim i srednjim poduzećima u području upravljanja inovacijama i omogućiti korisnicima (korisnicima) programa SME Instrument H2020 da dobiju specifičnu ciljanu podršku za podučavanje

Trajanje projekta: januar/sječanj 2019 - decembar/prosinac 2019

Ukupna vrijednost projekta: 8.991,25 EUR (2.790,00 EUR BIT Centar)

Projekt je financiran sredstvima Europske Unije kroz COSMO program. 

Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs / BENEFIT

objavio 26. lis 2020. 07:12 Vedrana Ajanovic

Naziv projekta: BENIFIT - "Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs" 
Opis projekta: Sveučilišta u regiji zapadnog Balkana (WB) koja nude studijske programe iz telekomunikacijskog inženjerstva imaju smanjen broj studenata unatoč činjenici da su telekomunikacije stup u modernoj ekonomiji. Glavni razlog je taj što telekomunikacijska industrija prolazi kroz značajne promjene, a tržište rada zahtijeva novi profil za telekomunikacijskog inženjera (TE): stručnjaka koji je obučen u širokoj ICT domeni, koji posjeduje i tehničke i tržišno orijentirane vještine i, dakle, to može pridonijeti izazovima tehno-ekonomskog društva. Kako bi studijski program učinio privlačnijim i ojačao TE profil, projekt BENEFIT radit će na tri glavna stupa:

A) suradnja između visokih učilišta i industrije na modernizaciji studijskog programa telekomunikacijskog inženjerstva;
B) usvajanje modernih nastavnih metodologija i alata, nadogradnja infrastrukture i stvaranje zajedničkih laboratorija sveučilišta i industrije;
C) provedba treninga i nastavnika i učenika.

Nadalje, kako bi se povećala razina suradnje, vidljivosti i trajnih mogućnosti, projekt će razviti integriranu e-platformu koja daje pristup nastavnom materijalu za e-učenje, osposobljavanje / praksu u regiji, popis sveučilišta i tvrtki, mogućnosti zapošljavanja i događaja tehničke prirode i dostupna široj javnosti.
Stoga će BENEFIT pridonijeti oblikovanju modernog profila diplomanata u telekom / ICT inženjerstvu premošćujući jaz s potrebama tržišta rada, što je konkretna akcija kao odgovor na nedavno najavljene programske ciljeve zemalja zapadnog Balkana.

Trajanje projekta: januar/siječanj 2017 - decembar/prosinac 2019

Ukupna vrijednost projekta967.265,00 EUR (9.403,00 EUR BIT Centar)

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz programa Erasmus + KA2 

Improvement of Innovation Management Capacity of SMEs from Bosnia and Herzegovina (FBH) through the Enterprise Europe Network

objavio 26. lis 2020. 06:55 Vedrana Ajanovic

Naziv projekta: H2020 - Improvement of Innovation Management Capacity of SMEs from Bosnia and Herzegovina (FBH) through the Enterprise Europe Network
Opis projekta: Kroz projekat se pokrenuti i pružiti usluge podrške općenito malim i srednjim poduzećima u Bosni i Hercegovini (Federacija Bosne i Hercegovine - FBiH). Značajno poboljšanje i unapređenje inovacijskih aktivnosti potencijalnih korisnika instrumenta MSP postići će se kroz sljedeće specifične ciljeve:
- utvrditi potrebe za obukom povezane s inovacijama i upravljačkim savjetovanjem;
- identificirati mala i srednja poduzeća sa značajnim potencijalom za inovacije i internacionalizaciju;
- pružiti usluge podrške odabranim malim i srednjim poduzećima u području upravljanja inovacijama i omogućiti korisnicima (korisnicima) programa SME Instrument H2020 da dobiju specifičnu ciljanu podršku za podučavanje

Trajanje projekta: januar/sječanj 2017 - decembar/prosinac 2018

Ukupna vrijednost projekta: 12.958,00 EUR (1.296,00 EUR BIT Centar)

Projekt je financiran sredstvima Europske Unije kroz COSMO program. 

BITNET - Business, Innovation and Technology Network

objavio 26. lis 2020. 06:38 Vedrana Ajanovic

Naziv projekta: EEN mrežaBITNET - Business, Innovation and Technology Network
Opis projekta: Europska poduzetnička mreža je projekat Europske unije koji je namjenjen malim i srednjim poduzećima kao podrška i servis internacionalizaciji njihovog poslovanja. Opći cilj projekta je povećati konkurentnost MSP-a iz FBiH (BiH) i Europske unije distribucijom odgovarajućih poslovnih informacija, savjeta i savjetovanja, podržavajući internacionalizaciju i razvoj inovativnih i tehnoloških kapaciteta MSP-a i većim sudjelovanjem u projektima HORIZON 2020 .
Osim što će kompanije iz FBiH imati koristi u smislu lakšeg pristupa unutarnjem tržištu EU-a, tvrtke iz EU-a također će imati koristi od pristupa tržištu FBiH i poslovne suradnje, zajedničkih projekata istraživanja, tehnologije i inovacija. Da bi se postigao ovaj cilj, stvorena je jedinstvena mreža partnera koja pokriva cijelo područje FBiH pružajući integrirane usluge podrške poslovanju i inovacijama. 

Trajanje projekta: januar/sječanj 2017 - decembar/prosinac 2018

Ukupna vrijednost projekta: 367.494 EUR (37.635,00 EUR BIT Centar)

Projekt je financiran sredstvima sredstvima EU iz programa COSME. 

CODE - „Cooperation for Development of Cross Border Business Environment”

objavio 26. lis 2020. 06:27 Vedrana Ajanovic   [ ažurirano 22. ožu 2021. 05:32 ]

Naziv projekta: CODE - „Cooperation for Development of Cross Border Business Enviroment”
Opis projekta: Glavni cilj projekta CODE bio je unapređenje poduzetničkog okruženja u prekograničnom područiju kroz razvoj poslovne infrastrukture i usluga podrške inovativnim poduzetničkim idejama. Porjektom su osnažene lokalne potpotne poduzetničke insitucije te razvijen i implementiran novi mentorski program za poduzetnike. Uspostavio se model suradnje privatnog i javnog sektora radi pokretanja i razvoja IT klastera, kao i proveli različiti specijalizirani treninzii edukacije vezane za razvoj IT sktora. Kroz projekat CODE osposobljen je i CODE Hub Tuzla koji se nalazi u BIT Centru i predstavlja moderno opremljen coworking prostor u centru grada Tuzle. 

Trajanje projekta: juli/srpanj 2017 - decembar/prosinac 2019

Ukupna vrijednost projekta: 883.555,54 EUR ( 199.325,00EUR BIT Centar)

Projekt je financiran sredstvima Interreg IPA Programa prekogranične suranje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 


1-10 of 19