Projekti

Improvement of Innovation Management Capacity of SMEs from Bosnia and Herzegovina (FBH) through the Enterprise Europe Network

objavio 26. lis 2020. 10:05 Vedrana Ajanovic

Naziv projekta: H2020 - Improvement of Innovation Management Capacity of SMEs from Bosnia and Herzegovina (FBH) through the Enterprise Europe Network
Opis projekta: Kroz projekat se pokrenuti i pružiti usluge podrške općenito malim i srednjim poduzećima u Bosni i Hercegovini (Federacija Bosne i Hercegovine - FBiH). Značajno poboljšanje i unapređenje inovacijskih aktivnosti potencijalnih korisnika instrumenta MSP postići će se kroz sljedeće specifične ciljeve:
- utvrditi potrebe za obukom povezane s inovacijama i upravljačkim savjetovanjem;
- identificirati mala i srednja poduzeća sa značajnim potencijalom za inovacije i internacionalizaciju;
- pružiti usluge podrške odabranim malim i srednjim poduzećima u području upravljanja inovacijama i omogućiti korisnicima (korisnicima) programa SME Instrument H2020 da dobiju specifičnu ciljanu podršku za podučavanje

Trajanje projekta: januar/siječanj 2020 - decembar/prosinac 2021

Ukupna vrijednost projekta: 27.478,75 EUR (2.747,50 EUR BIT Centar)

Projekt je financiran sredstvima Europske Unije kroz COSMO program. 

BITNET - Business, Innovation and Technology Network

objavio 26. lis 2020. 10:01 Vedrana Ajanovic

Naziv projektaEEN mreža - BITNET - Business, Innovation and Technology Network
Opis projekta: Europska poduzetnička mreža je projekat Europske unije koji je namjenjen malim i srednjim poduzećima kao podrška i servis internacionalizaciji njihovog poslovanja. Opći cilj projekta je povećati konkurentnost MSP-a iz FBiH (BiH) i Europske unije distribucijom odgovarajućih poslovnih informacija, savjeta i savjetovanja, podržavajući internacionalizaciju i razvoj inovativnih i tehnoloških kapaciteta MSP-a i većim sudjelovanjem u projektima HORIZON 2020 .
Osim što će kompanije iz FBiH imati koristi u smislu lakšeg pristupa unutarnjem tržištu EU-a, tvrtke iz EU-a također će imati koristi od pristupa tržištu FBiH i poslovne suradnje, zajedničkih projekata istraživanja, tehnologije i inovacija. Da bi se postigao ovaj cilj, stvorena je jedinstvena mreža partnera koja pokriva cijelo područje FBiH pružajući integrirane usluge podrške poslovanju i inovacijama. 

Trajanje projekta: januar/sječanj 2020 - decembar/prosinac 2021

Ukupna vrijednost projekta: 424.965,00 EUR (53.053,00 EUR BIT Centar)

Projekt je financiran sredstvima sredstvima EU iz programa COSME. 

2CODE - "Cooperation for Development of Cross Border Business Environment Enhanced"

objavio 26. lis 2020. 07:36 Vedrana Ajanovic   [ ažurirano 17. srp 2021. 11:16 ]

Cilj projekta je doprinijeti jačanju infrastrukture i kapaciteta organizacija u svrhu poboljšanja usluga podrške razvoja poslovnog okruženja u prekograničnom području. Implementacijom ključnih  aktivnosti, projekt će za rezultat imati uspostavljene IT klastere u Nikšiću i Tuzli, razvoj strategija za uspostavljene klastere, jačanje IT mreže u Zadru, unaprijeđene kapacite IT klastera u Mostaru, stvaranje preduslova za prekograničnu saradnju IT klastera, razvoj programa mreže Code Hub-ova, razvoj usluga Code Hub-ova za digitalne nomade, razvoj platforme za prekograničnu mentorsku mrežu, organizaciju promotivnih preduzetničkih događaja, unaprijeđenje postojećih coworking prostora i uspostavljanje inovativnih laboratorija u četiri uključena grada.

Aktivnosti projekta 2CODE su podjeljene u 4 grupe aktivnosti, i to:

 • Prva grupa aktivnosti uključuje aktivnosti uspostavljanja IT klastera u Nikšiću i Tuzli, jačanje lokalne IT mreže u Zadru, rad na poboljšanju kapaciteta IT klastera u Mostaru kao i kreiranje preduslova za prekograničnu saradnju između klastera;
 • Druga grupa aktivnosti uključuje razvijanje mreže kao i uspostavljanje saradnje između organizacija koje pružaju podršku malim, srednjim i velikim preduzećima, klasterima i sl. u prekograničnoj oblasti;
 • Treća grupa aktivnosti uključuje jačanje kapaciteta postojećih Code Hub-ova u prekograničnoj oblasti;
 • Četvrta grupa aktivnosti uključuje osnivanje i razvijanje FabLab-ova u prekograničnoj oblasti.

Očekivani ključni rezultati projekta:

 • Osnovana 2 IT klastera u Nikšiću i Tuzli;
 • Izrađene strategije razvoja za 2 novoosnovana IT klastera;
 • Ojačana lokalna IT mreža u Zadru;
 • Poboljšani kapaciteti IT klastera u Mostaru;
 • Stvoreni preduslovi za prekograničnu saradnju između ICT klastera;
 • Kreiran zajednički program rada za CODE Hub coworking prostore u Nikšiću, Zadru, Mostaru i Tuzli;
 • Kreiran paket usluga Code Hub coworking prostora za digitalne nomade;
 • Razvijena platforma prekograničnih mentora dostupnih start-upovima, MSP, preduzetnicima, freelancerima, itd;
 • Poboljšani kapaciteti 4 postojeća coworking prostora u Nikšiću, Zadru, Mostaru i Tuzli;
 • Uspostavljena i razvijena 3 prekogranična Fab Lab-a i 1 UX Lab.

Ukupna vrijednost projekta: 929.745,82 EUR

EU sufinansiranje: 790.283,94 EUR

Trajanje projekta: 01.03.2020 – 28.02.2022.

Prioritetna osa: Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području

Vodeći partner: Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis

Projektni partneri: Zaklada za inovacijski i tehnološki razvitak iz Mostara (INTERA TP)Grad ZadarBIT Centar TuzlaSveučilište u Zadru.

 • Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis iz Nikšića implementiraće sve projektne aktivnosti usko vezane za lokalno područje sa posebnim akcentom na uspostavljanje IT klastera, unaprijeđenje kapaciteta postojećeg coworking prostora i uspostavljanje FabLab-a, ali i razvoj prekogranične Code Hub mreže, kao i upravljanje projektom.
 • Zaklada za inovacijski i tehnološki razvitak iz Mostara će implementirati projektne aktivnosti koje se vežu za lokalno područje, uključujući unaprijeđenje postojećeg IT klastera, jačanje kapaciteta coworking prostora i uspostavljanje novog FabLab-a.
 • INTERA TP je odgovoran za razvoj platforme za prekograničnu mentorsku mrežu, ali i komunikacijski radni paket, uključujući i razvoj vizuelnog identiteta projekta.
  Grad Zadar će implementirati projektne aktivnosti fokusirane na jačanje IT mreže u Zadru, organizaciju hackathona i međunarodne tehnološke konferencije te će biti odgovoran za štampanje svih promotivnih materijala.
 • BIT Centar će implementirati aktivnosti vezane uz lokalno područje s posebnim akcentom na uspostavljanje IT klastera u Tuzli, unaprijeđenje Code Hub-a Tuzla kroz jačanje kapaciteta i razvoj novih usluga te uspostavljanje inovativnoe laboratorije.
 • Sveučilište u Zadru projektnim će rezultatima doprinijeti kroz razmjenu i prenos znanja i i skustva, te će implementirati aktivnosti fokusirane na jačanje kapaciteta postojećeg Code Hub-a i uspostavljanje UX laboratorija.

Projekat je kofinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije

Ova publikacija je izrađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis, te ni na koji način ne može odražavati stavove Evropske unije.

Više informacija o programu Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. možete pronaći na: https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/BITNET - Business, Innovation and Technology Network

objavio 26. lis 2020. 07:25 Vedrana Ajanovic

Naziv projektaEEN mreža - BITNET - Business, Innovation and Technology Network
Opis projekta: Europska poduzetnička mreža je projekat Europske unije koji je namjenjen malim i srednjim poduzećima kao podrška i servis internacionalizaciji njihovog poslovanja. Opći cilj projekta je povećati konkurentnost MSP-a iz FBiH (BiH) i Europske unije distribucijom odgovarajućih poslovnih informacija, savjeta i savjetovanja, podržavajući internacionalizaciju i razvoj inovativnih i tehnoloških kapaciteta MSP-a i većim sudjelovanjem u projektima HORIZON 2020 .
Osim što će kompanije iz FBiH imati koristi u smislu lakšeg pristupa unutarnjem tržištu EU-a, tvrtke iz EU-a također će imati koristi od pristupa tržištu FBiH i poslovne suradnje, zajedničkih projekata istraživanja, tehnologije i inovacija. Da bi se postigao ovaj cilj, stvorena je jedinstvena mreža partnera koja pokriva cijelo područje FBiH pružajući integrirane usluge podrške poslovanju i inovacijama. 

Trajanje projekta: januar/sječanj 2019 - decembar/prosinac 2019

Ukupna vrijednost projekta: 212.481,00 EUR (26.518,00 EUR BIT Centar)

Projekt je financiran sredstvima sredstvima EU iz programa COSME. 

Improvement of Innovation Management Capacity of SMEs from Bosnia and Herzegovina (FBH) through the Enterprise Europe Network

objavio 26. lis 2020. 07:20 Vedrana Ajanovic

Naziv projekta: H2020 - Improvement of Innovation Management Capacity of SMEs from Bosnia and Herzegovina (FBH) through the Enterprise Europe Network
Opis projekta: Kroz projekat se pokrenuti i pružiti usluge podrške općenito malim i srednjim poduzećima u Bosni i Hercegovini (Federacija Bosne i Hercegovine - FBiH). Značajno poboljšanje i unapređenje inovacijskih aktivnosti potencijalnih korisnika instrumenta MSP postići će se kroz sljedeće specifične ciljeve:
- utvrditi potrebe za obukom povezane s inovacijama i upravljačkim savjetovanjem;
- identificirati mala i srednja poduzeća sa značajnim potencijalom za inovacije i internacionalizaciju;
- pružiti usluge podrške odabranim malim i srednjim poduzećima u području upravljanja inovacijama i omogućiti korisnicima (korisnicima) programa SME Instrument H2020 da dobiju specifičnu ciljanu podršku za podučavanje

Trajanje projekta: januar/sječanj 2019 - decembar/prosinac 2019

Ukupna vrijednost projekta: 8.991,25 EUR (2.790,00 EUR BIT Centar)

Projekt je financiran sredstvima Europske Unije kroz COSMO program. 

Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs / BENEFIT

objavio 26. lis 2020. 07:12 Vedrana Ajanovic

Naziv projekta: BENIFIT - "Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs" 
Opis projekta: Sveučilišta u regiji zapadnog Balkana (WB) koja nude studijske programe iz telekomunikacijskog inženjerstva imaju smanjen broj studenata unatoč činjenici da su telekomunikacije stup u modernoj ekonomiji. Glavni razlog je taj što telekomunikacijska industrija prolazi kroz značajne promjene, a tržište rada zahtijeva novi profil za telekomunikacijskog inženjera (TE): stručnjaka koji je obučen u širokoj ICT domeni, koji posjeduje i tehničke i tržišno orijentirane vještine i, dakle, to može pridonijeti izazovima tehno-ekonomskog društva. Kako bi studijski program učinio privlačnijim i ojačao TE profil, projekt BENEFIT radit će na tri glavna stupa:

A) suradnja između visokih učilišta i industrije na modernizaciji studijskog programa telekomunikacijskog inženjerstva;
B) usvajanje modernih nastavnih metodologija i alata, nadogradnja infrastrukture i stvaranje zajedničkih laboratorija sveučilišta i industrije;
C) provedba treninga i nastavnika i učenika.

Nadalje, kako bi se povećala razina suradnje, vidljivosti i trajnih mogućnosti, projekt će razviti integriranu e-platformu koja daje pristup nastavnom materijalu za e-učenje, osposobljavanje / praksu u regiji, popis sveučilišta i tvrtki, mogućnosti zapošljavanja i događaja tehničke prirode i dostupna široj javnosti.
Stoga će BENEFIT pridonijeti oblikovanju modernog profila diplomanata u telekom / ICT inženjerstvu premošćujući jaz s potrebama tržišta rada, što je konkretna akcija kao odgovor na nedavno najavljene programske ciljeve zemalja zapadnog Balkana.

Trajanje projekta: januar/siječanj 2017 - decembar/prosinac 2019

Ukupna vrijednost projekta967.265,00 EUR (9.403,00 EUR BIT Centar)

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz programa Erasmus + KA2 

Improvement of Innovation Management Capacity of SMEs from Bosnia and Herzegovina (FBH) through the Enterprise Europe Network

objavio 26. lis 2020. 06:55 Vedrana Ajanovic

Naziv projekta: H2020 - Improvement of Innovation Management Capacity of SMEs from Bosnia and Herzegovina (FBH) through the Enterprise Europe Network
Opis projekta: Kroz projekat se pokrenuti i pružiti usluge podrške općenito malim i srednjim poduzećima u Bosni i Hercegovini (Federacija Bosne i Hercegovine - FBiH). Značajno poboljšanje i unapređenje inovacijskih aktivnosti potencijalnih korisnika instrumenta MSP postići će se kroz sljedeće specifične ciljeve:
- utvrditi potrebe za obukom povezane s inovacijama i upravljačkim savjetovanjem;
- identificirati mala i srednja poduzeća sa značajnim potencijalom za inovacije i internacionalizaciju;
- pružiti usluge podrške odabranim malim i srednjim poduzećima u području upravljanja inovacijama i omogućiti korisnicima (korisnicima) programa SME Instrument H2020 da dobiju specifičnu ciljanu podršku za podučavanje

Trajanje projekta: januar/sječanj 2017 - decembar/prosinac 2018

Ukupna vrijednost projekta: 12.958,00 EUR (1.296,00 EUR BIT Centar)

Projekt je financiran sredstvima Europske Unije kroz COSMO program. 

BITNET - Business, Innovation and Technology Network

objavio 26. lis 2020. 06:38 Vedrana Ajanovic

Naziv projekta: EEN mrežaBITNET - Business, Innovation and Technology Network
Opis projekta: Europska poduzetnička mreža je projekat Europske unije koji je namjenjen malim i srednjim poduzećima kao podrška i servis internacionalizaciji njihovog poslovanja. Opći cilj projekta je povećati konkurentnost MSP-a iz FBiH (BiH) i Europske unije distribucijom odgovarajućih poslovnih informacija, savjeta i savjetovanja, podržavajući internacionalizaciju i razvoj inovativnih i tehnoloških kapaciteta MSP-a i većim sudjelovanjem u projektima HORIZON 2020 .
Osim što će kompanije iz FBiH imati koristi u smislu lakšeg pristupa unutarnjem tržištu EU-a, tvrtke iz EU-a također će imati koristi od pristupa tržištu FBiH i poslovne suradnje, zajedničkih projekata istraživanja, tehnologije i inovacija. Da bi se postigao ovaj cilj, stvorena je jedinstvena mreža partnera koja pokriva cijelo područje FBiH pružajući integrirane usluge podrške poslovanju i inovacijama. 

Trajanje projekta: januar/sječanj 2017 - decembar/prosinac 2018

Ukupna vrijednost projekta: 367.494 EUR (37.635,00 EUR BIT Centar)

Projekt je financiran sredstvima sredstvima EU iz programa COSME. 

CODE - „Cooperation for Development of Cross Border Business Environment”

objavio 26. lis 2020. 06:27 Vedrana Ajanovic   [ ažurirano 22. ožu 2021. 05:32 ]

Naziv projekta: CODE - „Cooperation for Development of Cross Border Business Enviroment”
Opis projekta: Glavni cilj projekta CODE bio je unapređenje poduzetničkog okruženja u prekograničnom područiju kroz razvoj poslovne infrastrukture i usluga podrške inovativnim poduzetničkim idejama. Porjektom su osnažene lokalne potpotne poduzetničke insitucije te razvijen i implementiran novi mentorski program za poduzetnike. Uspostavio se model suradnje privatnog i javnog sektora radi pokretanja i razvoja IT klastera, kao i proveli različiti specijalizirani treninzii edukacije vezane za razvoj IT sktora. Kroz projekat CODE osposobljen je i CODE Hub Tuzla koji se nalazi u BIT Centru i predstavlja moderno opremljen coworking prostor u centru grada Tuzle. 

Trajanje projekta: juli/srpanj 2017 - decembar/prosinac 2019

Ukupna vrijednost projekta: 883.555,54 EUR ( 199.325,00EUR BIT Centar)

Projekt je financiran sredstvima Interreg IPA Programa prekogranične suranje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 


„Partnership for innovation“ (Moja praksa i Work Ready Now)

objavio 24. lis 2020. 09:37 Vedrana Ajanovic

Naziv projekta„Partnership for innovation“ (Moja praksa i Work Ready Now)
Opis projekta: Glavni ciljevi programa studentske prakse "Moja praksa" bili su:
• Smanjenje nezaposlenosti mladih
• Postizanje povećane razine poslovnih i IT vještina i znanja među mladima
Atraktivan i inovativan model koji obuhvata specijalizirane treninge za studente, radnu praksu i umrežavanje kreiran je kroz program prakse po dnazivom "Moja praksa" koji je predstavljao usmjerenu aktivnost tjekom školske godine tijekom svakog semestra (tj. dva puta godišnje) uz dobrovoljno sudjelovanje zainteresiranih pripravnika koji dolaze iz tehničkih škola i sveučilišta, te renomiranih ICT kompanija iz tuzlanske regije.
BIT Centar je također proveo program spremnosti za rad za mlade, nazvan "Work Work Now" program, u ljeto 2014. godine i 2015. godine. Program je trajao 6-7 tjedana (44 sata) Pojam „spremnost za rad“ odnosi se na specifične vještine povezane s radom koji je potrebno savladati kako bi bili uspješni kao početnici u bilo kojem poslu ili industriji formalnog sektora, ali i u bilo kojem neformalnom sektoru.

Trajanje projekta: jul/ srpanj 2013 - jul/ srpanj 2016

Ukupna vrijednost projekta: 90.000,00 EUR

Projekt je financiran sredstvima USAID-a u Bosni i Hercegovini. 

1-10 of 18