Trening Centar


Sala za prezentacije

Prezentacijska sala površine je oko 60m2 sa 42 sjedeća mjesta. Sala se može koristiti kao konferencijska sala ili kao učionica jer postoji mogućnost pomjeranja namještaja. Sala je opremljena savremenom opremom potpuno je ozvučena, sa internet konekcijom, laptopom, mogučnosću prezentacije te audio snimanja istih. Pored toga korisnici mogu koristiti i usluge printanja i kopiranja na fer osnovi.

 

Cijena za korisnike BIT Centra
- Cijeli dan 100KM
- Pola dana 80KM
- Od 1 do 3 sata 40KM

Cijena za ostale korisnike
- Cijeli dan 250KM
- Pola dana 180KM
- Od 1 do 3 sata 100KM
 
 
 
Sala za educiranje 001
Sala je površine oko 38m2 sa 12+1 sjedećih mjesta, računarima, internetom i projektorom.
 

Cijena za korisnike BIT Centra
- Cijeli dan 100KM
- 12,5KM sat

Cijena za ostale korisnike
- Cijeli dan 160KM
- 20KM sat

 Sala za educiranje 002
Sala je površine oko 34 m2 sa 12+1 sjedećih mjesta, računarima, internetom i projektorom.
 

Cijena za korisnike BIT Centra
- Cijeli dan 100KM
- 12,5KM sat

Cijena za ostale korisnike
- Cijeli dan 160KM
- 20KM sat
Sala za sastanke 003

Sala je površine oko 32 m2 sa 12 sjedećih mjesta, internetom i projektorom. Sala je prilagođena za sastanke. Sal ase može korisiti i za educiranje uz upotrebu mobilne opreme.

 

Cijena za korisnike BIT Centra
- Cijeli dan 100KM
- 12,5KM sat

Cijena za ostale korisnike
- Cijeli dan 160KM
- 20KM sat