Kontakti


Uprava BIT Centra

Adresa
:

Trg slobode 16 
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

Direktor
Robert Martić
+387 35 304 650
robert@bit.ba Vedrana Ajanović, 
Viši stručni saradnik
+387 35 304 651
vedrana@bit.ba


Fax: 
+387 35 258 280, 
+387 35 304 656
e-mail: info@bit.ba