Istraživački CentarReliziranje projekata i inicijativa u domenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija

Reliziranje nastave, predavanja i vježbi te unapređenje nastavnog procesa Fakulteta elektrotehnike iz oblasti računarstva i komunikacija u cilju podizanja kvaliteta laboratorija, prostora i opreme potrebnih za obrazovanje studenata i poboljšanje naučnoistraživačkog rada na Fakultetu elektrotehnike 

Zajednički nastup rema lokalnoj zajednici u smilsu pružanja usluga, edukacije i rješenja u domenu informacijsko-komunikacijiskih tehnologija

Zajednička priprema i organizacija konferencija, simpozija i radionica iz domena informacijsko-komunikacijskih tehnologija

Podizanjes svijesti studenata Fakulteta elektrotehnike o poduzetništvu