Inkubator‎ > ‎

EEN - Enterprise Europe Network

Mreža pruža podršku i savjet privrednicima diljem Europe te im pomaže maksimalno iskoristiti mogućnosti Europske Unije i jedinstvenog europskog tržišta. Usluge EEN Mreže specifično su kreirane za male i srednje poduzetnike (MSP), ali su dostupne i poslovnim institucijama, istraživačkim centrima te univerzitetima u cijeloj Europi.

Europska poduzetnička mreža sastavljena je od gotovo 600 partnerskih organizacija i institucija (komore, agencije, instituti..), pruža odlične kontakte i poveznice u 54 zemlje i 92 konzorcija: EU28, Norveška, Island, zemlje kandidatkinje (Crna Gora, Srbija,Turska, Makedonija), Švicarska, treće zemlje (Armenija, Čile, Rusija), te povezuje preko 4.000 eksperata s područja poduzetništva, inovacija i transfera tehnologije s ciljem promocije konkurentnosti i inovacija na lokalnoj i europskoj razini pa i šire.

Trebate li informacije o EU zakonodavstvu, pomoć pri transferu tehnologije ili ste u potrazi za poslovnim partnerom te informacijama o mogućnostima financiranja, ovo je idealna polazna točka za Vas.

Usluge Europske mreže poduzetništva:

Pružamo informacije o:

 • direktivama europskih propisa i preporuka,
 • mogućnostima koje nudi tržište EU,
 • tržištima drugih zemalja koje su uključene u Mrežu,
 • mogućnostima za uspostavljanje poslovne suradnje,
 • programima i fondovima EU namenjenih malim i srednjim poduzećima,
 • posredujemo u transferu novih tehnologija i znanja,
 • pomažemo u promociji vašeg poduzeća i pronalaženju partnera na inostranom tržištu,
 • stimulišemo mala i srednja poduzeća da inoviraju i time budu konkurentnija na tržištu,
 • upućujemo mala i srednja poduzeća na učešće u Okvirnim programima EU.

Suradnja se odvija prema sledećoj proceduri:

 • Potrebno je da popunite jedan od navedenih formulara:
  • BO/BR Form (BUSINESS OFFER ili REQUEST) – ukoliko želite da ostvarite poslovnu saradnju sa preduzećima širom EU
  • TECHNOLOGY OFFER Form – ukoliko imate tehnologiju koju želite da ponudite
  • TECHNOLOGY REQUEST Form – ukoliko ste u potrazi za novom tehnologijom
 • Mi Vam pomažemo prilikom popunjavanja formulara (pismenim i usmenim putem)
 • Sledi traženje partnera, preko Evropske mreže preduzetništva, u zemljama koje ste naznačili da želite da ostvarite direktan kontakt.

Poslovna suradnja

 • Najveća baza ponude i tražnje poslovnih partnera iz Evrope
 • Oko 600 članica mreže svakodnevno radi na povezivanju kompanija koje imaju profil u bazi
 • Poduzeća su predstavljena u formi anonimnih profila, te su svi podaci zaštićeni

Kako koristiti ovu uslugu:

 • Potrebno je popuniti formular uz konsultaciju sa partnerima u EEN mreži Bosne i Hercegovine
 • Partner kome ste dostavili popunjen formular dužan je da Vaš profil postavi u Bazu, obaveštava Vas o stranim kompanijama zainteresovanim za vaš profil i periodično Vam dostavlja profile koje odgovaraju Vašim zahtevima za saradnju
 • Nakon što se Vaš profil upari sa drugim odgovarajućim profilom, razmenjuju se kontakti Vaše kompanije i zainteresovane strane kompanije, čime stupate u direktnu komunikaciju

Međunarodni poslovni susreti:

 • Događaji su zasnovani na konceptu direktnog povezivanja poduzeća putem organizacije unapred zakazanih kratkih sastanaka (business 2 business)
 • Poduzeća se unapred prijavljuju za učešće, a spisak učesnika i njihovih profila je dostupan sve vreme na internet stranici mreže
 • Poduzeća sami biraju s kim će se sastati na događaju, dok je organizacija i logistika prepuštena partnerima u meži
 • Poslovni susreti se najčešće organizuju u okviru velikih sajmova i skupova

Kako koristiti ovu uslugu:

 • Pogledajte spisak najavljenih događaja
 • Obavjestite bilo kog partnera u mreži da ste zainteresovani za učešće na nekom događaju
 • Popunite registracijski formular na internetu ili zatražite od partnera u mreži da Vam pošalju formular u elektronskoj ili štampanoj formi
 • Pratite prijavu kompanija na internet stranici događaja i naznačite s kojim kompanijama želite da ostvarite kontakt
 • Prije samog događaja, organizatori će Vam poslati plan ugovorenih sastanaka
 • Partneri u mreži pružiće Vam pomoć u svim fazama prijave i učešća

Posjete poduzećima u inostranstvu:

 • Osnovni cilj posjeta kompanijama u inostranstvu jeste poslovno povezivanje i prenos znanja, iskustva i tehnologije
 • Osim razgovora sa predstavnicima kompanija domaćina, posjete mogu obuhvatiti i obilazak njihovih proizvodnih kapaciteta
 • Partneri u mreži u saradnji sa članovima mreže iz drugih evropskih država organizuju posete i pružaju kompanijama logističku podršku za vreme posete

Kako koristiti ovu uslugu:

 • Zainteresovane kompanije mogu se javiti partnerima u mreži sa inicijativom da se organizuje poseta stranim kompanijama iz određenog sektora
 • Članice mreže iz Bosne i Hercegovine i inostranstva dogovaraju mogućnost organizovanja posete, kao i njene uslove

Uslovi za korišćenje usluga:

 • Usluge Baze poslovne saradnje su besplatne
 • Angažovanje partnera u Evropskoj mreži preduzetništva u Bosni i Hercegovini finansira Evropska unija kroz EU Program za konkurentnost preduzeća i MSP (COSME)
 • Troškovi učešća na događajima u inostranstvu propisuju sami organizatori iz zemlje u kojoj se događaj organizuje. Ukoliko postoje, te troškove snose kompanije učesnice
 • Putne troškove, troškove smeštaja i dnevnica i druge troškove učestvovanja na događaju snose kompanije učesnice

Djelovanjem Evropske mreže poduzetništva mala i srednja poduzeća i poduzetnici su u poziciji su da dobiju informacije o uslovima za ulazak na tržište Europske unije (relevantni zakoni, direktive…), prilikama za izvoz, javnim nabavkama, novim tehnologijama, potencijalnim partnerima, mogućnostima tehnološkog razvoja i Okvirnim programima Evropske unije, kao i da sa jednog mesta imaju pristup novim tehnologijama. Prave informacije i prava informativna rešenja za probleme malih i srednjih preduzeća će doprineti razvitku sektora MSP i njegovom razvoju na današnjim dinamičnim i otvorenim tržištima.

BIT Centar je član partnerskog konzorcija EEN mreže u Bosni i Hercegovini i stoji Vam na raspolaganju za sve navedene aktivnosti. 

Kontakt informacije: 

BIT Centar Tuzla

Trg slobode 16, 75000 Tuzla 

tel: +387 35 304 650; +387 35 304 651

mail: info@bit.ba

Za više informacija o Enterprise Europe Network posjetite www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu


ĉ
Vedrana Ajanovic,
18. stu 2017. 07:29
ĉ
Vedrana Ajanovic,
18. stu 2017. 07:33
ĉ
Vedrana Ajanovic,
18. stu 2017. 07:33
Comments