A: BIT Centar Premise Poduzetnička aplikacija (Pred-inkubatorski uslovi)Comments