BIT Centar

Ima za cilj da omogući mladim perspektivnim stučnjacima i poduzetnicima da uspostave i razviju svoj posao iz oblasti IKT-a. Pojedinci koji imaju ideju ili projekat, ljudi koji su tek osnovali svoju firmu ili oni koji imaju razvijenu firmu, ali zele da prosire trziste mogu aplicirati u BIT Centar. Svrha inkubatora je da asistira i ubrza proces razvoja kompanija lociranih u BIT-u. Ovaj cilj može postići obskrbljivanjem kompanija sa potrebnim uslugama, treninzima, infrastrukturom i drugom neophodnom podrškom, a sve u cilju  kreiranja finansijski stabilnih kompanija s visokim potencijalom za rast i razvoj.BIT Centar se sastoji od tri zgrade sa ukupno oko 1.700m2 u centru grada. Pored kancelarijskog prostora sa savremenom opremom Centar pruža i stručne usluge: poslovni konsalting, poslovne treninge, poslovno povezivanje, transfer znanja i tehnologija.

BIT Centar sarađuje sa Univerzitetom u  Tuzli, posebno Elektrotehničkim fakultetom, na izgradnji i selekciji najoljih kadrova iz oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija, ohrabrivanju na start up poslovnim projektima, njihovom poslovnom treningu i podršci putem SEED Capital fonda.

        Danas u BIT Centru

20 kompanija u BITu

1 ICT Laboratorija
101 zaposlenih svaki dan dolazi na posaou

Obrazovna struktura
56% sa fakultetskom diplomom
40% studenti
4% sa završenom srednjom školom
33 inženjera (47%)

Trening Centar 
5 godina rada – preko 4000 ljudi educirano 


Od otvaranja do danas

42 komanije su bile u BIT Centru
4 projekta razvoja ideje 
1 ICT Laboratorija
20 je napustilo BIT center
150 je ukupan broj ljudi koji je radio u kompanijama koje su napustile BIT (danas se taj broj znatno povećao u polovini tih kompanija)


250 je broj ljudi koji je radio ili radi danas u BIT Centru


Microsoft BizSpark Software za startupe

 
           Popunjenost prostora

        Zgrada I 98%

        Zgrada II 100%

        Zgrada III 100%Comments