ProjektiVijesti‎ > ‎

Prezentirana računarska aplikacija “Afazija – Govorno-jezične vježbe”

objavio 24. lip 2013. 02:23 Vedrana Ajanovic   [ ažurirao/la 24. lip 2013. 02:23 bitcentar tuzla ]

Kompanija Leftor“ d.o.o. Tuzla, u saradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Univerziteta u Tuzli, su danas na prezentirali računarsku aplikaciju “Afazija – Govorno-jezične vježbe”, prvu i jedinu računarsku aplikaciju namijenjenu tretmanu osoba sa afazijom i drugim vidovima poteškoća u jeziku, govoru, čitanju, pisanju i računanju na našem govornom podrčju.

Osobe oboljele od afazije suočene su s stečenim potpunim gubitkom govora, govornog izražavanja i/ili razumjevanja, uzrokovanog oštečenjem u kortikalnim centrima u središnjem živčanom sistemu. Računarska aplikacija “ Afazija – Govorno – jezične vježbe” omogućava neograničeni broj tretmana za različite vrste afazija. Svrha aplikacije je da pacijentima poboljša i olakša rehabilitaciju na taj način što će govorno-jezičku terapiju moći provoditi kod kuće uz povremeno uključivanje logopeda. Računarska aplikacija Afazija – Govorno-jezične vježbe predstavlja svojevrsnu inovaciju u Logopediji urađenu na bosanskom jeziku i kreiranu po svim postulatima logopedske struke i nauke” istakla je dr.sci. Nivzeta Salihović, dok je dr. sci. Zamir Mrkonjić, dekan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli istakao izuzetan značaj jedne ovakve aplikacije prvenstveno za pacijente, ali i za logopede praktičare, te za studente Odsjeka logopedije i audiologije koji uz pomoć aplikacije mogu potpuno ovladati metodikom rada sa pacijentima koji imaju govorno-jezičke poremećaje.

Računarska aplikacija “Afazija – Govorno jezičke vježbe” je rezultat multidisciplinarnog pristupa u rješavanju problema kombinovanjem informaciono - komunakacionih tehnologija s znanjima iskusnih logopeda. Izrada aplikacije je trajala duže od 12 mjeseci, gdje je dosta truda i vremena uloženo kako na programiranje tako i na snimanje audio vizuelnih materijala u studiju. “Značajno je da su vježbe, koje inače sprovodim sa pacijantima koristeći mnogobrojne alate, sada objedinjene u jednoj aplikaciji na računaru, što je olakšanje i za mene, ali i jš važnije za moje pacijente. Ono što je najvažnije je da aplikacija pruža mogućnost da pacijent, umjesto ubičajene prakse da vježba sat sedmično kod logopeda, vježba dodatnih par sati svaki dan”, izjavio je g. Edin Ramić, diplomirani defektolog-logoped, koji je idejni tvorac aplikacije i koji je danas predstavio sa stručnog aspekta.

Aplikacija je kreirana da pomogne osobama sa raznim oblicima afazija, nastalih kao posljedica moždanog udara ili bilo koje druge ozljede mozga. Također, aplikaciju mogu koristiti i djeca sa nedovoljno razvijenim govorom, hiperaktivna djeca, kao i djeca kod koje se javljaju teškoće u usvajanju čitanja, pisanja i računanja, a veliku primjenu je našla i kod djece sa intelektualnim deficitom.

O tehničkom aspektu projekta i timu koji je radio na samoj aplikaciji govorio je mr.sci. Kristijan Smiljanić, direktor komapnije Leftor d.o.o. i dodao “Aplikacija je rađena sa najsavremenijim metodama i alatima, a njena izrada nam je bila veliki izazov, jer osim ogromne baze vježbi, sadrži mnogo multimedijalnog materijala, sa preko 1000 video zapisa, više od 1500 fotografija i sa oko 2000 tonskih zapisa. Aplikacija ima globalni potencijal, i vrlo brzo ćemo je ponuditi u prilagođenom obliku i na inostaranim tržištima i na drugim jezicima.”

 

Comments